Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy podľa zákona č.102/2014 Z.z.)

Tovar je potrebné vrátiť na vlastné náklady na adresu:

Viera Korytková – Richelieu
Tehelná 1138/1,
Bardejov 085 01, SR
Telefón: 054/475 40 17
Mobil: 0911 346 944
Email: obchod@richelieu.sk