1. Objednávka tovaru

Podmienkou platnosti a realizácie každej objednávky sú pravdivo a úplne vyplnené údaje a náležitostí, ktoré systém pri registrácii požaduje. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím zo strany predávajúceho. Odoslaním objednávky zákazník /kupujúci/ potvrdzuje, že sa oboznámil s nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami.

Ak sa chcete stať našim zvýhodneným obchodným partnerom je nutná registrácia ako B2B partner (LINK), kde musí  zákazník uviesť svoje IČO a DIČ. Zákazník musí mať zároveň aktívny maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj. Veľkoobchodné ceny sú platné len pre registrovaného zákazníka/firmu, ktorá zakladá účet B2B. Ak potrebujete pomôcť neváhajte nás kontaktovať na telefónne číslo 054/47 540 17 alebo na richelieu@richelieu.sk, dohodneme s Vami podmienky. Po dohode budete zaradení do kategórie zvýhodnených obchodných partnerov a budete môcť nakupovať za veľkoobchodné ceny priamo na našom e-shope. Firma Viera Korytková – Richelieu si vyhradzuje právo zamietnuť akúkoľvek požiadavku na prijatie medzi veľkoobchodných partnerov. 

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru
 • dodať dokumentáciu potrebnú k správnemu používaniu a ošetrovaniu výrobku
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo prepravnou službou
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo prepravnou službou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídaných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov
 • zaplatiť za tovar sumu v plnej výške a v zmysle platných obchodno-reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky
 • v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatní bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti
 • v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätované doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru

3. Dodacie lehoty

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe od prijatia a potvrdenia elektronickej objednávky. Potvrdenie objednávok bude realizované do 24 hodín počas pracovných dní. Objednávky sa realizujú okamžite, v prípade že je objednaný tovar na sklade. Inak dodacia lehota tovaru je cca 14 dní.  Informácia pri produktoch skladom je len informatívna, skutočná dodacia lehota sa pohybuje od 2 až 14 dní podľa dostupnosti na sklade.

V prípade informácií o aktuálnej dostupnosti tovaru nás kontaktujte na čísle 054/4754017 alebo mailom na obchod@richelieu.sk. Tovar dodávame na dobierku alebo platbou na účet, podľa vybraného spôsobu dopravy na adresu udanú v objednávke (Výnimkou sú košieľky vyšívané na zákazku t.j. ak si vyberiete vyšitie mena, d.n., d.k. ktoré je nutné uhradiť prevodom ešte pred vyšitím košieľky). Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu pri prevzatí dobierky na pošte alebo doručovateľovi zásielky. Platba je teda pre kupujúceho konečná. V prípade, ak bude objednávka zasielaná vo viacerých balíkoch, poštovné a balné účtujeme iba raz.

4. Vrátenie tovaru a peňazí

Zákazník má právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní na adresu firmy: RICHELIEU, Tehelná 1, 085 01 Bardejov. Do vrátenej sumy za tovar sa nezapočítava suma poštovného a balného hradeného zákazníkom pri spätnom zasielaní tovaru! Na objednaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záruka 2 roky. Tovar zostáva až do zaplatenia vlastníctvom spoločnosti RICHELIEU.

5. Cena a platba tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode sú pre kupujúceho platné v čase odoslania objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien. Všetky ceny sú uvádzanú vrátane platnej sadzby DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky a ktorá zároveň slúži aj ako dodací list. Celkovú sumu vrátane poštovného je možné uhrádzať prevodom na účet alebo dobierkou. V prípade osobného prevzatia je v mieste sídla možné platiť len v hotovosti.

Čísla účtov Richelieu.sk

 Viera Korytková – Richelieu SK  VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S. SK31 0200 0000 0002 4924 9522 SUBASKBX
 Viera Korytková – Richelieu CZ  ČSOB – Československá obchodní banka, a.s.  CZ61 0300 0000 0001 9571 6278 CEKOCZPP

6. Poštovné a poplatky

Koncový zákazník

DPD kuriér Slovensko Platba prevodom na účet 3,90€ s DPH
DPD kuriér Slovensko Dobierka 4,90€ s DPH
Slovenská pošta Platba prevodom na účet 3,90€ s DPH
Slovenská pošta Dobierka 4,90€ s DPH
Poštovné zdarma DPD alebo Slovenská pošta Dobierka alebo prevod na účet Nad 100€ s DPH
DPD kuriér Česká republika Platba prevodom na účet 7€ s DPH
DPD kuriér Česká republika Dobierka 8€ s DPH
Poštovné zdarma DPD(Česká republika) Dobierka alebo prevod na účet Nad 250€ s DPH


7. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu: richelieu@richelieu.sk

8. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu predajca odporúča pred prevzatím zásielky od doručovateľa si na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia odporúčame zásielku nepreberať. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a musí obsahovať: reklamovaný tovar, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje – spiatočnú adresu, príp. tel. číslo alebo e- mail. Tovar zasielame formou balíka alebo ako doporučený list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude takáto zásielka prijatá! Reklamovaný tovar musí byť čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Spiatočnú prepravu od predávajúceho ku kupujúcemu hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V Prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým.
Reklamácie tovaru sa vybavuje predávajúci bezodkladne avšak do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

9. Zásady ochrany osobných údajov

Vo firme Viera Korytková – Richelieu, IČO: 30634105 prevádzkovateľom internetového obchodu www.richelieu.sk, a ako správca Osobných údajov venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame najmä o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu / e-shopu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi s účinnosťou od 25.5.2018:

• Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”)

9.1 Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je firma Viera Korytková – Richelieu, so sídlom Tehelná 1, 085 01 Bardejov, IČO: 30634105 (ďalej len „Richelieu“), tel.:054/475 40 17; 0911346944, e-mail: richelieu@richelieu.sk, zapísanú v živnostenskom registri č. 701-4045 na okresnom úrade v Bardejove, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

9.2 Aké osobné údaje spracovávame

9.2.1 Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Firma Richelieu spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník), telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet firmy) IP adresa, na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených vyššie aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je §13, ods.1 písm. b) zákona č.18/2018 Z.z. Spracúvanie osobných údajov firmou Richelieu je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti firmy Richelieu.

Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

9.2.2 Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Firma Richelieu spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je §13, ods.1 písm. b) zákona č.18/2018 Z.z. Spracúvanie osobných údajov firmou Richelieu je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

9.2.3 Nezáväzná objednávka tovaru

Firma Richelieu spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je §13, ods.1 písm. b) zákona č.18/2018 Z.z. Spracúvanie osobných údajov firmou Richelieu je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

9.2.4 Registrácia a prevádzka e-shopu

Firma Richelieu spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok, IP adresa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je §13, ods.1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. –  dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vykonaním registrácie.

Spracúvanie osobných údajov firmou Richelieu je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope alebo do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby.

9.2.5 Nákup Darčekového poukazu

Firma Richelieu spracúva na účely nákupu Darčekového poukazu nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko príjemcu, e-mailová adresa príjemcu, meno a priezvisko darujúceho, e-mailová adresa darujúceho, údaje súvisiace s platbou za Darčekový poukaz (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet firmy), IP adresa a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení Darčekového poukazu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je §13, ods.1 písm. b) zákona č.18/2018 Z.z. Spracúvanie osobných údajov firmou Richelieu je v prípade nákupu Darčekového poukazu zákazníkom nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o jeho kúpu.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od zakúpenia Darčekového poukazu až do doby jeho uplatnenia a uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru v hodnote poukazu.

9.2.6 Zasielanie marketingových informácií – Newsletter

Firma Richelieu spracúva na účely zasielania marketingových informácií Newsletter nasledovné osobné údaje: e-mailová adresa, IP adresa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je §13, ods.1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. –  dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vložením e-mailovej adresy do newslettra.

Spracúvanie osobných údajov firmou Richelieu je nevyhnutné na zabezpečenie zasielania marketingových informácií – Newsletter, informácií o aktuálnych akciách a novinkách.

Osobné údaje sú spracúvané do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby.

9.2.7 Spracovanie súborov cookies

Za účelom zefektívnenia a skomfortnenia funkčnosti webových stránok Richelieu.sk sú zhromažďované Údaje o návštevníkoch webových stránok, ukladaných v tzv. „Cookies“ – malých súboroch umožňujúce firme Richelieu uchovávať špecifické informácie o PC návštevníkoch webových stránok počas ich návštevy. Cookies pomáhajú zistiť frekvenciu návštev, počet návštevníkov a upravovať služby firmy Richelieu tak, aby boli pohodlné, efektívne a tiež uchovávať preferované užívateľské nastavenia. Cookies nemôžu preniknúť do systémov užívateľov.

Rozsah Údajov: IP adresy a užívateľské nastavenia.

9.3 Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom na opravu osobných údajov
 • na vymazanie osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenositeľnosť osobných údajov a
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním firmy Richelieu:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 • telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
 • Príslušné právne predpisy

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

9.4 Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, mesto, štát, telefonický kontakt, e-mailový kontakt tretím stranám za účelom plnenia zmluvy – doručenia tovaru a služieb – kuriérske a doručovateľské spoločnosti, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam kuriérskych a doručovateľských spoločností:

 • Slovenská pošta,
 • Geis Parcel SK s.r.o.,
 • Česká pošta,
 • DPD,
 • Zásielkovňa/Paketa.

9.5 Zasielanie údajov mimo EÚ

Vaše osobné údaje firma Richelieu neodovzdáva do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európského hospodárskeho priestoru.